برگزاری جلسه سه‌جانبه هماهنگی موافقت‌نامه چابهارجلسه مشترک هماهنگی اجرایی‌کردن توافقنامه ایران، هندوستان و افغانستان (موافقتنامه چابهار) با حضور معاونان وزرای امورخارجه سه کشور ایران، هند و افغانستان در کابل برگزار شد.