تحرکات ارتش الجزائر همزمان با تهدیدات فرمانده لیبیهمزمان با تهدیدات ژنرال «خلیفه حفتر» فرمانده ارتش لیبی در خصوص انتقال جنگ به الجزائر، برخی رسانه‌ها از تحرکات ارتش این کشور خبر دادند.