ترکیه به زودی کشیش آمریکایی را در ازای لغو تحریم‌ها، آزاد می‌کندمقام‌های آمریکایی می‌گویند «محتاطانه خوش‌بین هستند» که کشیش آمریکایی که دو سال است به اتهام جاسوسی در ترکیه زندانی شده، به زودی آزاد شود.