رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ به دو جرم خود اعتراف کردرئیس سابق ستاد انتخاباتی «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در راستای همکاری با بازپرس‌ها به دو فقره جرم خود اعتراف کرده است.