رفع تصرف از ۱۱ هکتار اراضی ملی در یک ماهه گذشته/ انجام ۲۳۰ عملیات مشترک برای مبارزه با زمین خواریدادستان کرمان از رفع تصرف از ۱۱ هکتار از اراضی ملی در این استان و ظرف یک ماه گذشته خبر داد.