سفیر آمریکا در یمن، ایران را به مداخله در امور یمن متهم کردسفیر آمریکا در یمن ایران را به دخالت در امور یمن متهم کرد و مدعی شد که ایران عامل بی‌ثباتی در منطقه است.