شکست خانگی لهستان مقابل پرتغال بدون رونالدولهستان در دیدار مقابل پرتغال در پیکارهای لیگ ملت‌های فوتبال اروپا متحمل شکست خانگی شد.