فیلم/ تمام جنگ و جدال‌های راموس و کاستابه بهانه جنگ و دعوای دیگو کاستا و سرخیو راموس در دیدار سوپرکاپ اروپا نگاهی به تمام حواشی این ۲ بازیکن اسپانیایی در تیم‌های مادریدی بیاندازیم.