جايگاه قانوني نظرات «هيأت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست­هاي كلي نظام»


به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس،‌ ابوالفضل درویشوند حقوقدان و مدرس دانشگاه طی یادداشتی به واکاوی جایگاه قانونی نظرات هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست­های کلی نظام پرداخت که متن آن به شرح زیر است:

دولت در راستای انجام تعهدات برنامه اقدام «Action Plan» مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی «FATF» لوایح «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که این لوایح با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان نسبت به این لوایح ایراداتی را مطرح کرد و «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست­های کلی نظام» نیز نظر خود در خصوص مغایرت این دو مصوبه مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های کلی نظام را به شورای نگهبان اعلام نموده است. شورای نگهبان اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی را رافع ایرادات خود دانسته و بر عدم رفع ایرادات «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست­های کلی نظام» و ضرورت رفع آنها تأکید کرده است.

در خصوص ایرادات اعلامی «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست­های کلی نظام» در رابطه با مغایرت مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام و جایگاه قانونی این اظهار نظر چند نکته قابل توجه است:

مطابق اصل (۱۱۰) قانون اساسی، یکی از صلاحیت‌های مقام رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام (بند ۱) و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها (بند ۲) است.

به موجب ذیل اصل(۱۱۰) قانون اساسی، «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. مقام معظم رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را طی نامه مورخ ۱۷/۱/۱۳۷۷ به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده‌اند. همچنین مقام معظم رهبری به‌موجب جزء «۱-۴» پیوست حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام (ابلاغی ۳۰/۵/۱۳۹۶)، ابلاغ نمودند که «وظایف صحن مجمع در امر نظارت به‌ جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع برعهده اعضای مجمع است.»بر اساس تفویض صورت گرفته، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام توسط «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» انجام می‌­شود.

سازوکار نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز در «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تعیین شده است. این مقررات اولین بار در سال ۱۳۸۴ و سپس در سال ۱۳۹۴ به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است.مطابق ماده (۷) این مقررات، مجلس موظف است در طول مراحل تصویب یک مصوبه، مواردی را که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان «مغایرت» و «عدم انطباق» مصوبه با سیاست‌های کلی نظام اعلام می‌گردد، اصلاح نماید و «نهایتاً اگر در مصوبه نهائی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌‌کند.»

دبیر شورای نگهبان در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۲ نامه‌ای به مقام رهبری نوشته و بیان داشتند، در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت مصوبه مجلس را با سیاست‌های کلی به این نهاد اعلام ننماید و مجلس نیز نسبت به رفع مغایرت اصلاحی انجام ندهد، آنگاه تکلیف شورای نگهبان در این ارتباط چیست. مقام رهبری در پاسخ به ایشان مرقوم فرمودند، در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت یا عدم انطباق مصوبات مجلس را – بالاخص در قانون برنامه های پنج ساله یا قانون برنامه و بودجه – با سیاست های کلی به شورای نگهبان اعلام کند، شورای محترم موظف است بر اساس نظر مجمع، اقدام و مخالفت آن مصوبات را به مجلس اعلام نماید، لکن در مواردی که مجمع در این خصوص اعلام نظر ننماید، شورای نگهبان برطبق وظیفه ذاتی خود درباره ی مغایرت و عدم انطباق مصوبه با سیاست ها عمل خواهد نمود.

با توجه به مستندات فوق، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و نظارت بر انطباق و عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها، به استناد بند ۲ و ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط مقام رهبری به «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تفویض شده و ترتیب اعمال نظر هیأت عالی نظارت نیز بر اساس حکم مقام معظم رهبری و «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تعیین شده است.

اعلام نظر «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام»، برای شورای نگهبان جنبه مشورتی نداشته بلکه شورای نگهبان موظف به اعلام و اعمال نظر «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» است.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که این وظیفه ارتباطی به اصل (۱۱۲) قانون اساسی ندارد که در خصوص موضوعاتی است که مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نمی‌­کند و بر مصوبه خود اصرار می­‌نماید بلکه اظهار نظر «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» به همراه نظر شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌­شود. بر این اساس موضوع ایراد اعلامی توسط «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست­های کلی نظام» متفاوت از موضوع اصل (۱۱۲) قانون اساسی بوده و مجلس شورای اسلامی مکلف به رفع این ایرادات است و عدم رفع این ایرادات نمی­تواند موضوع اصرار مجلس شورای اسلامی و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گیرد.

لازم به ذکر است که موضوع اعلام نظر «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» توسط شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی امری جدید نبوده بلکه در دوره های متفاوتی انجام شده است. در ادامه برخی از مصوباتی که شورای نگهبان نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مغایرت مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی  نظام را به مجلس شورای اسلامی در دوره های قبل بیان می­‌شود:

نامه شماره ۲۵۱۴۳/۳۰/۸۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ شورای نگهبان در رابطه با «لایحه بودجه­ سال ۱۳۸۷ کل کشور» : لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظر به این‌که مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام پیرو ابلاغیه مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۴ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، برحسب نظارت تفویض شده از طرف معظم له، طی نامه شماره ۰۱۰۱/۵۳۷۶۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ اعلام داشته، به لایحه مذکور رسیدگی کرده و مواردی را خلاف اصول سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده که قهراً مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است، علی‌هذا نظریه مذکور جهت اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. نظر نهایی شورای نگهبان متعاقباً اعلام خواهد شد.»

نظر شماره: ۲۳۱۰۷/۳۰/۸۶ مورخ ۱۶/۸/۸۶ در خصوص «لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی»:  …. ـ ضمناً‌ً در تاریخ ۲۸/۷/ ۱۳۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انطباق لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با سیاست‌های کلی ابلاغی، ‌مغایرت و ابهاماتی را طی ­نامه شماره ۰۱۰۱/۵۲۱۸۴۰ مورخ ۱/۸/۱۳۸۶ به شورای نگهبان ارسال کرده که عیناً اعلام می‌گردد….»

نظر شماره: ۴۰۹۶۸/ ۳۰/ ۸۹ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۹ در خصوص «لایحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ـ۱۳۹۰)»: … «ضمناً در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۸۹ رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انطباق لایحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ـ۱۳۹۰) با سیاستهای کلی ابلاغی، اهم مغایرت‌ها را طی نامه شمارة ۴۵۰۱/م مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۹ به این شورا ارسال کرده که عیناً بشرح زیر منعکس می‌گردد:  اهم مواد و بندهای سیاست‌های کلی برنامه پنجم که در لایحه برای تحقق آنها برنامه ارائه نشده یا برنامه در مغایرت با آنها قرار دارد عبارتند از: …»

با توجه به مطالبی که بیان شد و مستندات قانونی مربوطه مشخص می­‌شود اعلام مغایرت مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام و ابلاغ آنها توسط شورای نگهبان امری جدید نبوده و در دوره های مختلف و بر اساس موازین قانونی صورت گرفته است و مجلس هم مکلف به رفع ایرادات اعلامی است.

انتهای پیام/

قتل يا سقوط؛ ماجرای مرموز كشته شدن پسر ۱۴ ساله در تهران


به گزارش خبرنگار حوادث فارس، روز عاشورای سال جاری بود که جسد خونینی در محلاتی تهران سناریوی پیچیده ای را پیش روی بازپرس کشیک قتل پایتخت قرار داد.

بنابراین گزارش چهار نوجوان با پلیس تماس گرفته و از کشته شدن دوست ۱۴ ساله شان طی یک تصادف خبر دادند.

سریعا پس از این ماموران انتظامی به بررسی موضوع پرداختند که با توجه به مشکوک بودن ماجرا و اظهارات ضد و نقیض چهار پسربچه ای که پلیس را در جریان موضوع قرار داده بودند تحقیقات اولیه در محل کلید خورد.

پس از اندک زمانی مشخص شد که با توجه به گفته های شهود محلی هیچ صدایی مینی بر تصادف در محل شنیده نشده و همین ظن ماموران را برانگیخت.

با انتقال چهار پسربچه نوجوان به کلانتری تحقیقات بیشتری در این رابطه کلید خورد و امید تحت بازجویی ها و با توجه به ادله موجود لب به اعتراف گشود و گفت: حقیقت ماجرا را خواهم گفت.

وی ادامه داد: من و چهار دوستم که یکی از آنها کشته شده است از ظهر امروز در خانه ما بازی می کردیم. پدرم سرایدار ساختمان است و هنگامیکه این اتفاق رخ داد پدرم خانه را ترک کرده بود.

این کودک افزود: من قاتل نیستم و اینکه پدر و مادر امیرحسین از من شکایت دارند تعجب می کنم. آن روز بالای ساختمان رفتیم و در حال کفتر بازی بودیم که امیرحسین بالای خرپشته رفت.

وی افزود: هرچه به او التماس کردیم پایین بیاید نپذیرفت و وقتی می خواست از روی یک خرپشته به روی خرپشته دیگری بپرد به پایین پرتاب شد.

این پسربچه افزود: ما اصلا ندیدیم که چه طور این اتفاق افتاد و فقط وقتی صدای گروپ را شنیدیم فهمیدیم او از بالای خرپشته به هفت طبقه پایین تر و حیاط خلوت ساختمان مان افتاده است.

بنابراین گزارش کودکان مدعی شدند پس از این متوفی ۱۴ساله را به خیابان منتقل کردند تا با صحنه سازی نشان بدهند او تصادف کرده است.

با تشکیل پرونده این موضوع در دادسرای جنایی تهران، پدر متوفی در شعبه سوم بازپرسی امور جنایی تهران حضور یافت و از امید با توجه اینکه او صحنه را برهم زده تا تحقیقات ماموران را از مسیر اصلی منحرف بکند و دروغ هایی نیز گفته است شکایت کرد.

مادر متوفی نیز مدعی شد بارها به امید هشدار داده بودم به پسر من نزدیک نشود و به دلیل بیش فعالی امید دوست نداشتم او با فرزندم بگردد که حالا هم معلوم نیست چه بلایی بر سر او آورده است.

انتهای پیام/

شریعتمداری نباید وزارتخانه دیگری را نابود کند/ مگر قحط‌ الرجال است؟


ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس گفت: رضا رحمانی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کمیسیون صنایع در دوره مجلس نهم و نماینده مردم تبریز در دوره نهم مجلس به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح است.

وی افزود: ما بر این اعتقاد هستیم که دولت باید از چهره‌های جدید، جوان و افراد با انگیزه استفاده کند، اینکه فردی همانند آقای محمد شریعتمداری وزارتخانه صنعت را نابود کرد بخواهد در وزارتخانه عرض و طویل دیگری برود و آن را هم نابود کند صحیح نیست.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: دولت باید از گزینه‌های جدید برای تصدی وزارتخانه‌ها استفاده کند در کشور که قحط‌ الرجال نیست که تنها چند نفر برای تصدی بر امور باشند. باید از جوانان با علم روز و با انگیزه استفاده شود و اگر این تغییر انجام نشود وضعیت به همین ترتیبی که هست باقی خواهد ماند.

ابوترابی خاطرنشان کرد: ما باید به سمت کارگیری وزرای جوان و با انگیزه و مطلع از علوم روز حرکت کنیم و وزرایی که خسته هستند و حال و انگیزه کار کردن ندارند کنار گذاشته شوند و رئیس جمهور باید از به کارگیری افرادی که در طول این ۴۰ سال همواره در سمت‌های مختلف بوده‌اند و دیگر کار جدیدی از آنها دیده نمی‌شود پرهیز کند و کار را باید به جوان‌ها و نیروهای جدید سپرده شود.

وی در پایان گفت: به طور ویژه در بحث محمد شریعتمداری انتقال وی از وزارت صنعت به وزارت کار اشتباه محض است. آقای شریعتمداری وزارت صنعت را نابود کرد و اگر به وزارت کار هم برود که کار بدتر از بدتر می‌شود.

انتهای پیام/

خرید و فروش زباله در حومه تهران/ جریان انتقال زباله در مسیر قانونی قرار بگیرد


به گزارش  خبرگزاری فارس،  افشین حبیب‌زاده در تذکری در نود و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران گفت: براساس گزارشات دریافتی در برخی از مناطق و حومه شهر تهران برخی افراد مشغول خرید و فروش زباله هستند.

رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه اگر مساله خرید و فروش زباله ادامه یابد در آینده نه چندان دور، حومه تهران به مرکز داد و ستد زباله تبدیل خواهد شد، اظهار کرد: از شهردار تهران می‌خواهم هرچه سریع‌تر این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد تا جریان انتقال زباله در مسیر قانونی خود قرار بگیرد.

وی گفت: البته با پیگیری‌های صورت گرفته مشخص شد در برخی از مناطقی که این موضوع گزارش شده بود، اقدامات جدی همچون جمع‌آوری زباله و توقف خودروهای متخلف  صورت گرفته است اما در برخی مناطق دیگر این امر ادامه دارد.

انتهای پیام/

قرقیزستان و قزاقستان رکورددار پائین ترین رشد اقتصادی در آسیای مرکزی


به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک، صندوق بین المللی پول در گزارشی اعلام کرد کمترین نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ متعلق به قرقیزستان و قزاقستان خواهد بود.

بر اساس گزارش این مرکز، در قزاقستان، رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸ در حدود ۳٫۷ درصد و در سال۲۰۱۹ در حدود – ۳٫۱ درصد خواهد بود همچنین در قرقیزستان، پیش بینی می شود در سال ۲۰۱۸ رشد اقتصادی در حدود ۲٫۸ درصد و در سال ۲۰۱۹ در حدود ۴٫۵ درصد خواهد بود.

طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول،پیش بینی‌های رشد برای قزاقستان در سال ۲۰۱۸ به ۳٫۷٪ افزایش یافته و در سال ۲۰۱۹ در حدود ۳٫۱٪ افزایش یافته است که نشان دهنده بیشترین رشد در بخش غیررسمی و افزایش تولید نفت است.

طبق این گزارش، اقتصاد ازبکستان در سال ۲۰۱۸ در حدود ۵ درصد رشد خواهد کرد و این پیش بینی را در سال ۲۰۱۹ حفظ خواهد شد. رشد تولید ناخالص داخلی تاجیکستان در سال ۲۰۱۸ با ۵ درصد پیش بینی شده است، در سال ۲۰۱۹ نیز ۵ درصد است.

براساس پیش بینی های صندوق بین المللی پول، در سال جاری متوسط تورم سالانه در ترکمنستان ۶٫۲ درصد و در آینده ۵٫۶ درصد، در قزاقستان ۶٫۴ درصد و ۵٫۶ درصد در قرقیزستان ۴٫۹ درصد و ۴٫۶٪، در ازبکستان – ۱۹٫۲٪ و ۱۴٫۹٪، در تاجیکستان – ۵٫۸٪ و ۵٫۵٪ خواهد بود.

انتهای پیام/ح

با حضور آیت‌آلله میرباقری و حاج منصور ارضی طلاب مداح قم در مصلای قم اجتماع می‌کنند


به گزارش خبرگزاری فارس، به همت مؤسسه علمی فرهنگی حداث الحسین (ع) اجتماع بزرگ مجمع‌الذاکرین طلاب به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی (ع) در مصلی بزرگ قدس شهر قم برگزار می‌شود.

در این اجتماع آیت‌آلله سیدمهدی میرباقری سخنرانی و حاج منصور ارضی مداحی خواهد کرد.

این اجتماع سه‌شنبه ۲۴مهرماه همراه با اقامه نماز مغرب و عشاء در مصلی بزرگ قدس شهر قم برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/

 

تلاش دولت و مجلس برای کاهش قاچاق بنزین/ قاچاق روزانه ۱۵۰ میلیارد تومان بنزین از کشور


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صداوسیما؛ علی ادیانی راد در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در مورد آمار قاچاق بنزین به خارج از کشور، افزود : تا کنون اعداد ۱۰ ، ۱۵ ، ۲۰ میلیون لیتر برای قاچاق بنزین عنوان شده، ولی باید گفت: عدد دقیقی از این قاچاق نداریم و فقط می‌توانیم بگوییم کف رقم قاچاق بنزین­ روزانه ۱۰ میلیون لیتر است.

او ادامه داد : با احتساب دلار ۱۵ هزار تومانی می‌توان گفت ؛­ ارزش ۱۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت روزانه حدود صد و پنجاه میلیارد تومان است.

هندیان معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سوی دیگر استودیو گفت: تا سال ۹۲­ حجم قاچاق سوخت چیزی حدود ۷ یا ۸ میلیارد تومان بود، اما حد فاصل ۹۲ الی ۹۶ این رقم به ۵۰۰ میلیون دلار تبدیل شد. او ادامه داد: طی ۳ ماه گذشته چیزی حدود یک میلیارد لیتر قاچاق داشته‌ایم، یعنی روزانه حدود ۱۰ تا ۱۳ میلیون لیتر سوخت قاچاق می شده است.

هندیان افزود: با وجود اینکه قاچاق در آنسوی مرز، گرانتر فروخته می شود اما متقاضی بیشتری هم برای خرید وجود دارد . برای مثال بنزین در ایران لیتری ۱۰۰۰ تومان و در ترکیه یک دلار و بیست و نه سنت است یعنی چیزی حدود ۱۴ هزار تومان ، در کشورهای شرق هم در محدوده مرز حدود ۵ هزار تومان معامله می شود و داخل­ پاکستان بین ۷ تا ۸ هزار تومان خرید فروش می‌شود.

موسوی خواه مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت : میزان افزایش مصرف سوخت در ۶ ماه اول امسال در مدت مشابه سال قبل با ۱% افزایش به ۸/۹ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: برای قاچاق ۱۰ میلیون لیتر سوخت چیزی حدود ۳ هزار تانکر با ظرفیت ۲۰ هزار لیتر لازم است. ادیانی در استودیو گفت : با اجرای طرح کارت سوخت هوشمند از سال ۸۵ الی ۹۳ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به­ نفع اقتصاد کشور رقم خورد که ۷۵% این رقم مستقیم به صرف­ صلاح کشور باز می گردد و مابقی به آثار غیر مستقیم ارجاع می شود. پس کنار گذاشتن کارت سوخت اصلا به مصلحت ملی نبود.

هندیان گفت: در سال ۹۵ مجلس با کنار گذاشتن کارت سوخت موافقت کرد و در عرض کمتر از ۹۰ روز مشغول طراحی و تدوین طراحی دوباره برای اجرای دوباره کارت سوخت شده است.

موسوی خواه در ادامه ارتباط تلفنی با این برنامه گفت : کنار گذاشتن کارت سوخت منطقی نیست اما پس از یکسان­ سازی قیمت بنزین ، عده زیادی در هنگام مراجعه به جایگاه های سوخت اعلام می کردند که کارت خود را جا گذاشته یا گم کرده اند پس ما رفته رفته اقدام به کاهش کارتهای سوخت مردمی و افزایش کارت های جایگاه داران کردیم .

هندیان در مورد چگونگی قاچاق و حمل سوخت به دیگر کشورها گفت: لزوما قاچاق سوخت نیازمند تانکر نیست بی شک چنین جرمی سازمان یافته است. ادیانی گفت: با توجه به اینکه تولید و پخش سوخت توسط دولت انجام می پذیرد، پس مبداء مشخص است و باید از همه دستگاه های نظارتی جویا شد که سوخت با چه انحرافی به سمت قاچاق هدایت می شود. موسوی خواه در ادامه ارتباط تلفنی گفت : قاچاق کالا بی شک از جایگاه ها و نازل های انرژی انجام نمی شود اما ما مصرف کنندگان عمده نفت و گاز داریم مانند پالایشگاه ها هستند که اقدام به خرید عمده نفت و گاز می کنند.

یاسر رایگانی سخنگوی تعزیرات در دیگر ارتباط تلفنی با این برنامه گفت : از آغاز امسال تا ماه جاری حدود ۶ هزار و هفتصد و بیست و شش پرونده قاچاق سوخت مایع و گازی در شعب تعزیرات حکومتی تشکیل شده که ۶ هزار و ۴۷۸ فقره از آنها مختومه شده است. قاچاقچیان سوخت در ۵ هزار و ۹۷ پرونده علاوه بر ضبط سوخت به پرداخت ۶۷ میلیارد و چهارصد و چهل و هشت میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند

او ادامه داد : مهمترین پرونده های قاچاق سوخت در استانهای سیستان و بلوچستان، ­خراسان جنوبی ، هرمزگان و خراسان رضوی بودند .

میهمانان این برنامه هم رای و هم نظر به راه اندازی دوباره کارت سوخت و همچنین کدگذاری کردن کارت ها در شهرهای مرزی رای مثبت دادند و یکی از راهکارهای کاهش قاچاق سوخت را از سرگیری استفاده دوباره کارت سوخت عنوان کردند.

 انتهای پیام/ب

درحال به روزرسانی صفحه نخست روزنامه‌های امروز سه شنبهارتباطات مجازی فارس:

با سلام و احترام

مخاطبان گرامی، به اطلاع شما می رسانیم که باتوجه به رونمایی رسمی قالب جدید خبرگزاری فارس و با توجه به اینکه قالب قدیمی در چند روز آینده به طور کامل از دسترس خارج می شود،و از این لحظه دیگر امکان ثبت نظر در قالب قدیمی وجود نداشته و تنها در قالب جدید امکان پذیر است، لذا از شما همراهان گرامی خواهشمندیم برای ارائه نظرات خود به قالب جدید خبرگزاری فارس مراجعه کنید.

از صبر و شکیبایی شما سپاسگذاریم.

ثبت نظر در سایت جدید

آرا: قولی برای سکو نداده‌ام/انتظار داریم بازیکنان اصفهانی برگردند

آرا: قولی برای سکو نداده‌ام/انتظار داریم بازیکنان اصفهانی برگردند


راحله آرا در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، درباره حضور نامی‌نو در لیگ برتر والیبال بانوان گفت: آقای طاهری سالهای خوبی در گیتی‌پسند داشت و برای تیمداری در بخش والیبال بانوان در نامی‌نو هم علاقه بود. من این موضوع را به هیات ارجاع دادم و با فدراسیون هم در تماس بودم تا او را تشویق کنند که کار را انجام دهد.

وی افزود: از اینکه می‌دیدم تعداد تیم‌ها در والیبال کم می‌شود و در رشته‌های دیگر مثل فوتسال، بسکتبال و هندبال تعداد تیم‌های بیشتری حضور دارند ناراحت می‌شدم و غبطه می‌خوردم که چرا والیبال به این سمت و سو رفته است. سعی کردم هر اسپانسری هست برای حضور در والیبال ترغیب کنم. به اراک رفتم و این تیم به سوپرلیگ راه یافت. در کاشان نیز بازیکنان زیادی را به تیم ملی معرفی کردم.

آرا در ادامه با بیان اینکه تلاش این بود والیبال پویا باشد، خاطرنشان کرد: وقتی علاقه آقای طاهری را دیدم گفتم می‌توانیم او را تشویق کنیم در لیگ والیبال تیم بدهد. کعبی‌زاده هم صحبت‌هایی را با طاهری داشت.

 

سرمربی نامی‌نو در پاسخ به این سوال که تمرینات‌تان از چه زمانی شروع می‌شود و بازیکنی جذب کرده‌اید یا خیر، عنوان کرد: تمرینات از امروز (سه‌شنبه) شروع می‌شود. گرفتن سالن معضل اولیه بود که چند روزی درگیر بودم. انتظار داریم بازیکنان اصفهانی برگردند و یکی دو بازیکن کمکی هم بگیریم تا کمکی به ما داشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که برخی از بازیکنان اصفهان در ذوب‌آهن هستند، گفت: هر دو تیم برای اصفهان هستند و فرقی نمی‌کند. بازیکن حق انتخاب دارد. هدف این بود که یک اسپانسر در سوپرلیگ داشته باشیم.

آرا درباره اینکه آیا صحبتی درباره سکو با طاهری داشته‌اید یا خیر، اظهار داشت: صحبت سکو نشده و آقای طاهری نیز چنین چیزی از ما نخواسته است. او همیشه کار خوب از ما می‌خواهد. من دوست دارم تشویق کنم این اسپانسرها در لیگ بمانند، تلاش خودم را هم می‌کنم. یاد گرفته‌ام خوب رقابت کنم.

لیگ برتر والیبال بانوان با حضور ۸ تیم از ۲۴ آبان آغاز می‌شود. برنامه مسابقات هنوز اعلام نشده است.

انتهای پیام/س

خواننده آمریکایی ۱۲ تیر خورد و نمرد!


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دالاس نیوز، «یلا بیزی» رپر آمریکایی نیمه‌شب در حین رانندگی در تگزاس از خودروی کناری مورد اصابت ۱۲ گلوله قرار گرفت.

پلیس منطقه لوئیس‌ویل تگزاس حدود ساعت ۳:۳۰ دقیقه بامداد در بزرگ راه استِیت در زیرگذر ۱۲۱، مردی زخمی را یافت که مورد اصابت چندین گلوله قرار گرفته بود. او در حال رانندگی بود که خودرویی با نزدیک شدن به آن، با اسلحه به رویش آتش گشود که در نتیجه آن ۱۲ گلوله به «بیزی» اصابت کرد اما زنده ماند.

پلیس، قربانی این تیراندازی را با نام «دِندِر کانوِی» خواننده رپ آمریکایی و با نام معروف هنری «یِلا بیزی» شناسایی کرد.

پلیس اعلام کرد که این مرد بلافاصله به نزدیک‌ترین بیمارستان منتقل شده و زمانیکه کارآگاه لوئیس‌ویل به محل زخمی شدن این مرد رسیده زنده بوده و نفس می‌کشیده است.

«دَن راشل» از پلیس لوئیس‌ویل اعلام کرد که هنوز هیچ گونه اطلاعاتی مبنی بر انگیزه مسبب تیراندازی به دست نیامده و ضارب تا کنون دستگیر نشده است.

این خواننده در مصاحبه‌های مختلف در گذشته همیشه از مشکلات و دردسرهای دوران کودکی‌اش صحبت می‌کرده و اینکه در سن ۱۲ سالگی پدرش به قتل رسیده است.

انتهای پیام/